Uncategorized

110 of 29 items

Het Nederlands energieverbruik: de feiten

by opgewekt

Source: Het Nederlandse energieverbruik: de feiten Ook al zien we steeds meer daken met zonne­panelen, de bijdrage van duurzame energie is gering, zo blijkt uit de feiten over het energiegebruik. Dat heeft grotendeels te maken met het aantal vollast-uren per jaar van zonnepanelen en windturbines. Bij duurzame energie gaat het meestal over zonne- en windenergie. […]