Bestuursleden

Naam Titel/Functie Beloning
Wim Wilschut Vicevoorzitter Onbetaald
Erik Treffers Secretaris Onbetaald
Lieke Bannenberg Penningmeester Onbetaald
Chris Eibes Marketing & PR Onbetaald
Hans Loogman Webmaster Onbetaald

 

Bestuursondersteuners

Naam Functie Beloning
Wim Wilschut Projectleider Zon op Stadhuis Purmerend Onbetaald
Martien Roelofs Projectleider Energy Party Onbetaald
Gertjan van Keulen Projectleider Onbetaald

 

Werkgroepleden

Naam Werkgroep Beloning
Chris Eibes Communicatie Onbetaald
Hans Loogman Communicatie Onbetaald
Erik Treffers Communicatie Onbetaald
Hans Loogman Installatie Zonnepanelen Onbetaald
Peter van der Stelt Installatie Zonnepanelen Onbetaald
Cor Ketting Installatie Zonnepanelen Onbetaald

Documenten

Jaarrekening OIP 2017 getekend + Kascie

Jaarverslag Opgewekt in Purmerend 2017

Beleidsplan van de stichting Opgewekt in Purmerend

Jaarrekening OIP 2016 getekend

Jaarverslag Opgewekt in Purmerend 2016