Opgewekt in Purmerend is een organisatie vóór en dóór Purmerenders.

Missie

Onze missie is om de verduurzaming van Purmerend en omgeving te versnellen.

Visie

Wij geloven dat verduurzamen de sleutel is om het leefklimaat in Purmerend en omstreken te verbeteren, niet alleen ten gunste voor de huidige inwoners maar ook voor de toekomstige inwoner. Milieubewuste en maatschappelijk verantwoordelijke veranderingen in ons dagelijks denken en doen zijn nodig om ervoor te zorgen dat deze leefomgeving ook de toekomstige generaties kan voorzien in hun essentiële behoeften.

Speerpunten

  • Educatie en bewustwording om het draagvlak voor duurzaamheid op hoger niveau te brengen.
  • Energiebesparing stimuleren en realiseren in Purmerend, zowel bij bedrijven als bij de mensen thuis.
  • Zonne energie voor alle Purmerenders toegankelijk maken door het oprichten van Zonne coöperaties.
  • Lobbyen voor duurzame beslissingen bij de gemeente en politieke partijen.
  • Lokale duurzame initiatieven ondersteunen.
  • Duurzaamheid een logisch en toegankelijk onderwerp maken voor de Purmerendse burger
  • Het stimuleren van de mogelijkheden voor windenergie.

Sta je achter onze initiatieven en wil je ons helpen onze doelstellingen te bereiken? Wordt dan donateur voor Opgewekt in Purmerend.

 

Het OIP-team

Arie van Stam

Voorzitter
E-mail Arie van Stam

“Happiness is not a destination it is a method of life”. Binnen deze visie behoren bij mij gezond eten, deugdzaam leven en de natuur. Duurzaamheid is hier onlosmakelijk aan verbonden. Grondstoffen raken te snel op door verspilling en achterhaald gebruik. Slim omgaan met duurzaamheid spaart niet alleen de natuur maar ook je portemonnee. Opgewekt in Purmerend heeft een breed pakket aan doelstellingen om de duurzaamheid van energie in Purmerend en omgeving te bevorderen. De ontwikkeling en de groei gaan snel, er staat veel te gebeuren en ik hoop ook mijn steentje hieraan te kunnen bijdragen.

Nicole Ziesemer

Secretaris

Door deel te nemen aan ‘Opgewekt in Purmerend’ draag ik mijn steentje bij aan duurzamer leven in mijn directe omgeving. Met name de ontwikkeling van alternatieve bronnen voor energie opwekking in plaats van fossiele brandstoffen vind ik interessant. Het is mooi als het steentje dat wij als ‘Opgewekt in Purmerend’ in het water gooien, in steeds grotere kringen bijdraagt aan een meer duurzame wereld.

Lieke Bannenberg

Penningmeester
E-mail Lieke Bannenberg

“Een schoon milieu en duurzaamheid vind ik mijn hele leven al belangrijk.  Als burger moeten we daar actief in bijdragen, want wij maken zelf de maatschappij. Opgewekt in Purmerend is zo’n initiatief, voor en door Purmerenders.”

Wim Wilschut

Vice voorzitter
E-mail Wim Wilschut

“Mijn interesse gaat uit naar een duurzame toekomst. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren binnen Opgewekt in Purmerend. Naast duurzame energie ben ik ook erg geïnteresseerd in de circulaire economie. Dus het hergebruik van grondstoffen. Verder zet ik me in voor een leefomgeving, waarin we niet binnen enkele decennia alle fossiele energie, water, en grondstoffen hebben geconsumeerd. Ik wil dat onze kindrem later ook een prettige wereld hebben om in te leven.

Hans Loogman

Webmaster

Chris Eibes

Marketing en PR

Sinds mijn studiejaren heb ik een passie voor duurzaamheid ontwikkeld. Ik geloof dat verduurzaming de sleutel is tot een betere samenleving en samenhang tussen mens, dier en natuur. Met mijn expertise op het gebied van communicatie, media en PR hoop ik een goeie bijdrage te leveren aan Opgewekt in Purmerend. Daarmee wil ik mij inzetten om Purmerend en omstreken te verduurzamen.  Mijn interesse in duurzame oplossingen, natuur en techniek zorgt ervoor dat ik bij graag aan het werk ben voor Opgewekt in Purmerend.

Erik Treffers

Sinds ik in april 2014 het stokje heb overgenomen als voorzitter en regelneef bij Repair Café Purmerend heeft het “duurzaamheidsvirus” keihard toegeslagen. Ik ben overtuigd dat het duurzamer moet en kan. Ik doe mijn uiterste best een steentje bij te dragen om Nederland, en met name Purmerend, duurzamer en mooier achter te laten dan hoe ik haar heb gevonden toen ik hier kwam wonen. Duurzaam is uiteindelijk goedkoper, schoner en beter voor iedereen!