Bestuursleden

Naam Titel/Functie Beloning
Wim Wilschut Voorzitter Onbetaald
Erik Treffers Secretaris Onbetaald
Lieke Bannenberg Penningmeester Onbetaald
Chris Eibes Marketing & PR Onbetaald
Hans Loogman Webmaster Onbetaald

 

Bestuursondersteuners

Naam Functie Beloning
Wim Wilschut Projectleider Zon op Stadhuis Purmerend Onbetaald
Gertjan van Keulen Projectleider Onbetaald

 

Werkgroepleden

Naam Werkgroep Beloning
Chris Eibes Communicatie Onbetaald
Hans Loogman Communicatie Onbetaald
Erik Treffers Communicatie Onbetaald

Documenten
Jaarverslag Opgewekt in Purmerend 2018

OiP Jaarrekening 2018 + verslag Kascie

Jaarrekening OIP 2017 getekend + Kascie

Jaarverslag Opgewekt in Purmerend 2017

Beleidsplan van de stichting Opgewekt in Purmerend

Jaarrekening OIP 2016 getekend

Jaarverslag Opgewekt in Purmerend 2016