Opgewekt in Purmerend is een organisatie vóór en dóór Purmerenders.

Missie

Onze missie is om de verduurzaming van Purmerend en omgeving te versnellen.

Visie

Wij geloven dat verduurzamen de sleutel is om het leefklimaat in Purmerend en omstreken te verbeteren, niet alleen ten gunste voor de huidige inwoners maar ook voor de toekomstige inwoner. Milieubewuste en maatschappelijk verantwoordelijke veranderingen in ons dagelijks denken en doen zijn nodig om ervoor te zorgen dat deze leefomgeving ook de toekomstige generaties kan voorzien in hun essentiële behoeften.

Speerpunten

  • Educatie en bewustwording om het draagvlak voor duurzaamheid op hoger niveau te brengen.
  • Energiebesparing stimuleren en realiseren in Purmerend, zowel bij bedrijven als bij de mensen thuis.
  • Zonne energie voor alle Purmerenders toegankelijk maken door het oprichten van Zonne coöperaties.
  • Lobbyen voor duurzame beslissingen bij de gemeente en politieke partijen.
  • Lokale duurzame initiatieven ondersteunen.
  • Duurzaamheid een logisch en toegankelijk onderwerp maken voor de Purmerendse burger
  • Het stimuleren van de mogelijkheden voor windenergie.

Sta je achter onze initiatieven en wil je ons helpen onze doelstellingen te bereiken? Wordt dan donateur voor Opgewekt in Purmerend.

 

Het OIP-team

Wim Wilschut

Voorzitter

“Mijn interesse gaat uit naar een duurzame toekomst. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren binnen Opgewekt in Purmerend. Naast duurzame energie ben ik ook erg geïnteresseerd in de circulaire economie. Dus het hergebruik van grondstoffen. Verder zet ik me in voor een leefomgeving, waarin we niet binnen enkele decennia alle fossiele energie, water, en grondstoffen hebben geconsumeerd. Ik wil dat onze kindrem later ook een prettige wereld hebben om in te leven.

Lieke Bannenberg

Penningmeester
E-mail Lieke Bannenberg

“Een schoon milieu en duurzaamheid vind ik mijn hele leven al belangrijk.  Als burger moeten we daar actief in bijdragen, want wij maken zelf de maatschappij. Opgewekt in Purmerend is zo’n initiatief, voor en door Purmerenders.”

Erik Treffers

Secretaris

Sinds ik in april 2014 het stokje heb overgenomen als voorzitter en regelneef bij Repair Café Purmerend heeft het “duurzaamheidsvirus” keihard toegeslagen. Ik ben overtuigd dat het duurzamer moet en kan. Ik doe mijn uiterste best een steentje bij te dragen om Nederland, en met name Purmerend, duurzamer en mooier achter te laten dan hoe ik haar heb gevonden toen ik hier kwam wonen. Duurzaam is uiteindelijk goedkoper, schoner en beter voor iedereen!

Gertjan van Keulen

Projectleider

Vanuit mijn achtergrond als business analist zet ik mij binnen OIP in door het volgen van de ontwikkelingen in de markt en het doen van onderzoek. Daarnaast ondersteun en begeleid ik projecten die de ontwikkeling naar een meer circulaire economie op basis van duurzame energie helpen vormgeven. Deze activiteiten geven me naast plezier ook voldoening.

Hans Loogman

Webmaster

Een duurzame samenleving is niet alleen mooier, schoner, gezonder en goedkoper, maar zelfs noodzakelijk als we met z’n allen nog een prettig leven willen hebben op deze planeet.
Ik hoop dat ik er aan kan bijdragen dat mensen duurzaamheid gaan zien als iets vanzelfsprekends, dat mensen zelf gaan nadenken wat duurzaamheid is en hoe een duurzame toekomst er dan uit moet zien.
Verandering begint tenslotte bij bewustwording.

Chris Eibes

Marketing en PR

Sinds mijn studiejaren heb ik een passie voor duurzaamheid ontwikkeld. Ik geloof dat verduurzaming de sleutel is tot een betere samenleving en samenhang tussen mens, dier en natuur. Met mijn expertise op het gebied van communicatie, media en PR hoop ik een goeie bijdrage te leveren aan Opgewekt in Purmerend. Daarmee wil ik mij inzetten om Purmerend en omstreken te verduurzamen.  Mijn interesse in duurzame oplossingen, natuur en techniek zorgt ervoor dat ik bij graag aan het werk ben voor Opgewekt in Purmerend.