Bestuursleden

Naam Titel/Functie Beloning
     
Wim Wilschut Voorzitter Onbetaald
Lieke Bannenberg Penningmeester Onbetaald
Chris Eibes Marketing & PR Onbetaald
Hans Loogman Webmaster Onbetaald
     

Werkgroepleden

Naam Werkgroep Beloning
Chris Eibes Communicatie Onbetaald
Hans Loogman Communicatie Onbetaald
Jeroen Kok Ondersteuner webmaster
Onbetaald
Lotte Wouters Energiebesparing Onbetaald
     
     

Documenten
Jaarverslag Opgewekt in Purmerend 2018

Jaarrekening 2018 + verslag Kascie

Jaarrekening 2017 + Kascie

Jaarverslag Opgewekt in Purmerend 2017

Beleidsplan van de stichting Opgewekt in Purmerend 2017

Jaarrekening 2016 

Jaarverslag Opgewekt in Purmerend 2016