Opgewekt in Purmerend participeert, geeft advies, stemt af en initieert. Soms als deelnemer en soms als trekker van de kar.Een ondersteuning kan uitgroeien tot een onderzoek, project of een evenement. In tijdsduur kan dit kort maar ook langdurig zijn.

Hieronder een overzicht van de ondersteunende activiteiten: 

Denktank gemeente Purmerend/Beemster

Toelichting:

De denktank bestaat uit een vertegenwoordiging van bedrijfsleven en overheid. De denktank adviseert de gemeenteraad gevraagd, maar ook ongevraagd, over het onderwerp duurzaamheid. Het grote voordeel van de denktank is dat zoveel mogelijk organisaties bij het onderwerp worden betrokken en duurzaamheid meer gaat ‘leven’. En door met elkaar samen te werken, kan er nog meer bereikt worden.

Binnen de vergaderingen van de denktank wordt vaak een presentatie gegeven over een bepaald onderwerp waarop ingespeeld kan worden. Een vervolgonderzoek is vaak het gevolg voor de mogelijkheden binnen de gemeente Purmerend /Beemster.

Hieronder enkele duurzame onderwerpen:

 • VVE’s Purmerend en Omgeving
 • VNG’s
 • Mogelijkheden voor zonnepanelen op de Rusthoeve
 • Tegenstroom Purmerend / Zonnepanelen op huurwoningen
 • Aardgasloos Purmerend
 • Lobby
  • windmolens (samenwerking diverse gemeentes)
 • Zonnepaneel projecten in onderzoek:
  • Spurd: zwembad en diverse sporthallen
  • Wooncompagnie

Kijk voor meer informatie en actuele updates met betrekking tot de denktank op de website van de duurzaamheidsdenktank Gemeente Purmerend.