Biomassacentrales zijn ecologische waanzin

by opgewekt

Bon : Noord Hollands Dagblad Waarom pakt u Schiphol aan? NIJMEGENAchteroverleunen is er niet bij. Na de overwinning in het stikstofdossier richt Johan Vollenbroek zijn pijlen nu op Schiphol en energiecentrales, die onder het mom van ’klimaatneutrale biomassa’ buitenlandse bossen opstoken. Waar stopt de kruistocht van de milieuridder? „Hoeveel emissies van stikstofoxiden veroorzaakt Schiphol denkt […]

De zin en onzin van een BioMassaCentrale.

by opgewekt

Dit artikel is een nieuws artikel en vertegenwoordigd zeker niet de mening van alle leden van Opgewekt in Purmerend. Het artikel is geplaatst als discussiestuk waarop gereageerd kan worden. Het idee is dat het lezers aanzet tot nadenken over duurzaamheid is de breedste zin van het woord, en specifiek over de duurzaamheid binnen de gemeente […]

NVDE Biomassa 10 puntenblad en position paper.

by opgewekt

http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2019/11/NVDE-Biomassa-10-puntenblad-en-Position-Paperv3.pdf Dit artikel is een nieuws artikel en vertegenwoordigd zeker niet de mening van alle leden van Opgewekt in Purmerend.Het artikel is geplaatst als discussiestuk waarop gereageerd kan worden.Het idee is dat het lezers aanzet tot nadenken over duurzaamheid is de breedste zin van het woord, en specifiek over de duurzaamheid binnen de gemeente Purmerend.Wilt […]

De grote klimaat gids

by opgewekt

De grote klimaatgids is een stuk journalistiek van “de correspondent”, een viertal journalisten die een handzaam overzicht maakten van effectieve stappen die je zelf kan zetten op het gebied van klimaatverbetering. Een paar voorbeelden: ‘Waar moet ik beginnen?’ Weet hoeveel broeikas gas je zelf uitstoot en op welke manier. Het isoleren van je huis is […]