Biomassacentrales zijn ecologische waanzin

by opgewekt

Bon : Noord Hollands Dagblad Waarom pakt u Schiphol aan? NIJMEGENAchteroverleunen is er niet bij. Na de overwinning in het stikstofdossier richt Johan Vollenbroek zijn pijlen nu op Schiphol en energiecentrales, die onder het mom van ’klimaatneutrale biomassa’ buitenlandse bossen opstoken. Waar stopt de kruistocht van de milieuridder? „Hoeveel emissies van stikstofoxiden veroorzaakt Schiphol denkt […]

De zin en onzin van een BioMassaCentrale.

by opgewekt

Dit artikel is een nieuws artikel en vertegenwoordigd zeker niet de mening van alle leden van Opgewekt in Purmerend. Het artikel is geplaatst als discussiestuk waarop gereageerd kan worden. Het idee is dat het lezers aanzet tot nadenken over duurzaamheid is de breedste zin van het woord, en specifiek over de duurzaamheid binnen de gemeente […]

Tweede biomassacentrale in Purmerend komt er ondanks het advies van de SER toch.

by opgewekt

Dit is een opiniestuk en vertegenwoordigd zeker niet de mening van alle leden van Opgewekt in Purmerend. https://www.groot-waterland.nl/2020/07/10/purmerend-gaat-ondanks-alle-negatieve-adviezen-en-besluiten-toch-tweede-biomassacentrale-bouwen/ Wethouder Rotgans begrijp het kennelijk niet. “Nog niet zo lang geleden werd er lovend gesproken over biomassa als duurzame energiebron.”aldus wethouder Rotgans.“Maar de afgelopen jaren is biomassa steeds meer onder vuur komen te liggen, vooral omdat er […]