Posts from december 2013

2 Items

Windenergieonderzoek in Purmerend

by

B & W heeft een voorstel gedaan naar de raad toe (vanuit het duurzaamheidsplan) om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van windenergie. Een onderwerp dat wisselende reacties oproept. Wij (Opgewekt in Purmerend) vinden dat de voors en tegens goed tegen elkaar afgewogen moeten worden. Bijgaand  een kranteartikel wat daar nog eens dieper  op ingaat. windmolenbeschouwingen […]

Opgewekt een coöperatie UA

by

Een coöperatie UA (uitgesloten aansprakelijkheid) houdt in dat ieder voor zijn eigen ingelegde geld verantwoordelijk is.  We gaan ervoor om voor bewoners, wiens dak niet geschikt is,  zonnepanelen te realiseren op daken van scholen, openbare gebouwen etc.  Ook samen met bewoners energie-besparings maatregelen realiseren. Verder onderzoek te doen of windmolens een haalbare kaart zijn. Wij […]