Source: Europees Milieuagentschap: Tien jaar tijd om milieucrisis te vermijden : Duurzaamnieuws