Is uw dak geschikt voor zonne energie?

Doe eenvoudig zelf de check!

doe de check

Stroom van de zon

In één uur valt er meer zonne-energie op de aarde dan de hele wereld in een jaar verbruikt. De hoeveelheid zonne-energie is zo groot dat de energie die in een jaar op de aarde valt twee keer zoveel is dan alle energie in fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas, uranium) bij elkaar.

Slechts een gedeelte van de beschikbare zonne-energie wordt gebruikt. Het wordt passief gebruikt in de vorm van daglicht, een warme zomerdag of om planten te laten groeien.

Zonnestroomsystemen

Zonnestroomsystemen op een dak bestaan uit een serie zonnepanelen. Deze panelen zetten zonlicht om in een gelijkstroom (DC). Deze gelijkstroom wordt via een omvormer omgezet naar wisselstroom (AC), net als de energie uit je stopcontact. I

Zonnepanelen: zonnepanelen kunnen op verschillende manieren worden geproduceerd. De meeste panelen kunnen in drie groepen worden ingedeeld, mono-kristallijn, poly-kristallijn of dunne-film (thin film). Het grootste verschil tussen de paneeltypes zit hem in:

  • Efficiëntie
  • Levensduur
  • Uiterlijk

De efficiëntie

Efficiëntie is de hoeveelheid energie die een zonnepaneel omzet naar elektrische energie per vierkante meter. Onder standaard testcondities valt er 1000 kWh op één vierkante meter per jaar. De output van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-Piek (Wp) en kilo-Watt-Piek (kWp). Dit betekent:

  • Een laag efficiënt paneel (6%) produceert 60 Wp per vierkante meter
  • Een middel efficiënt paneel (12%) produceert 120 Wp per vierkante meter
  • Een hoog  efficiënt paneel (18%) produceert 180 Wp per vierkante meter

Dunne-film panelen hebben een lagere efficiëntie terwijl mono-kristallijne panelen vaak een hogere efficiëntie behalen. Zie hieronder voor een overzicht van beschikbare systeemgroottes (in kWp) per beschikbare dakruimte (in vierkante meters), uitgezet tegen de paneelefficiëntie:

zonne gegevens

Levensduur

De levensduur van zonnepanelen is over het algemeen zo’n 35 jaar. De opbrengst van zonnepanelen neemt langzaam af over de jaren, bijna alle paneelfabrikanten geven de garantie dat na 25 jaar nog minimaal 80% van de originele opbrengst behaald wordt. De gemiddelde terugverdientijd op dit moment op een jaar of 12, maar door goed te letten op de prijs / kwaliteit kan dit al omlaag naar 11 of zelfs 10 jaar. Alle jaren dat het systeem daarna nog blijft werken kunnen gezien worden als winst. Dunne-film panelen hebben een kortere levensduur. Het is wel zo dat de omvormer niet de hele levensduur van het systeem meegaat.

Uiterlijk

Het uiterlijk van zonnepanelen varieert. Mono-kristallijne zonnepanelen worden gemaakt uit cirkelvormige plakken silicium, waardoor er cellen met afgevlakte hoeken zichtbaar zijn in het paneel. Poly-kristallijne zonnecellen vullen het hele zonnepaneel waardoor er geen afvlakte hoeken zijn, maar je ziet wel verschillende kristalkleuren op het paneel. Dunne-film panelen zien er egaler uit. De meeste panelen worden gemonteerd op dakpannen of andere dakbedekking, maar kunnen ook onderdeel van de dakconstructie uitmaken. Deze panelen heten geïntegreerde panelen (EN: building integrated, BIPV). Welke panelen gekozen worden is afhankelijk van persoonlijke smaak, kijk in het CompareMySolar overzicht op de spec-sheet van de panelen om te zien hoe ze er uit zien.

soorten zonnepanelen

diverse montagemogelijkheden

Omvormer

Een omvormer maakt van de gelijkstroom (DC) die van de panelen komt wisselstroom (AC) die gebruikt kan worden door elektrische apparaten in je huis. De belangrijkste eigenschappen van de omvormer zijn de hoeveelheid stroom die ze aankunnen, de efficiëntie (gem. 90-95% omzetting van DC naar AC) en de levensduur. Kijk goed naar de garanties op omvormers, want een omvormer heeft een minder lange levensduur dan zonnepanelen.

Installatie

Zonnepanelen bepalen ongeveer de helft van de kosten van een zonnestroomsysteem. De omvormer neemt ongeveer 10% van de kosten in beslag, wat betekent dat de installatie ongeveer 40% van de kosten voor zijn rekening neemt. Binnen de installatiekosten vallen de installatiematerialen (o.a. kabels en bevestigingsmaterialen) en de arbeidskosten (een gemiddelde installatie duurt één of twee dagen). Het is erg belangrijk om een goede installateur te kiezen, het is belangrijk om met materialen van goede kwaliteit te werken en daar ook de juiste garanties op te krijgen. In het laatste hoofdstuk van deze handleiding geven we je een hele lijst met tips om te helpen bij het vinden van de juiste installateur.

De panelen, een omvormer en de installatie vormen een heel zonnestroomsysteem. De grootte van een zonnestroomsysteem wordt uitgedrukt in kilo-Watt-piek (kWp), dat een grootheid is van de prestaties van het systeem onder standaard testcondities. De werkelijke systeemoutput hangt af van de zoninstraling op de plek waar je huis staat, de dakeigenschappen (wordt in het volgende hoofdstuk duidelijk uitgelegd) en de energieverliezen in de panelen, kabels en omvormer.