21 juni 2016 – De Zeeuwse woningcorporatie RWS heeft in Goes 21 sociale huurwoningen gebouwd die met ijs worden verwarmd. Met dit ‘IJs van Columbus’-systeem worden de woning en het tapwater verwarmd zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Bron: FluxEnergie: Woningen verwarmen met ijs –