Een duurzame transitie te leiden door burgers en regeren

Wetenschappers hebben voorstellen uitgezet voor een infrastructuur om 139 landen in staat te stellen om vanaf 2050 100% te draaien op duurzame energie. Volgens de wetenschappers van Stanford University kan een transitie van deze omvang leiden tot een groot scala aan voordelen. Voordelen zoals:

  • een lager energiegebruik door een hoger rendement van duurzame energie,
  • creëren van 24 miljoen banen op de lange termijn,
  • een afname van 4 tot 7 miljoen doden per jaar door luchtvervuiling,
  • stabiliseren van energieprijzen,
  • en een besparing van 20 miljard dollar in jaarlijkse zorgkosten.

Zowel regeringen als burgers kunnen deze transitie leiden. ‘Beleidsmakers zijn vaak terughoudend zoiets dergelijks te doen, tenzij er een wetenschappelijke grond voor is en dat proberen we te geven’ zegt Marc Jacobson, directeur van The Solutions Project.  The Solutions Project is het programma van Stanford University dat zich inzet voor  duurzaamheid en duurzame energie.

“Er zijn ook andere scenario’s en zeggen niet dat dit de enige weg is. Maar scenario’s geven mensen houvast en richting.”

Het onderzoek toont gegevens van duurzame energiebronnen voor 139 landen om tegen 2030 voor 80% op duurzame energie te draaien. In 2050 moet 100% op duurzame energie haalbaar zijn.
Wetenschappers onderzochten daarvoor sectoren zoals transport, elektriciteit, verwarming en koeling, tuinderij, bosbouw en visserij van elk land. Het onderzoek laat zien dat landen met een lagere bevolkingsdichtheid zoals Amerika, China en landen binnen de EU minder moeite hebben dit doel te halen dan kleine dichtbevolkte landen zoals Singapore welke omgeven is door oceaan. ‘Naast het stoppen met de uitstoot van CO², het voorkomen van globale opwarming van 1,5 graden en de gelegenheid van de atmosfeer zich te reinigen van de extra CO² voorkomen we doden door luchtvervuiling, creëren we banen en bezuinigen we op zorgkosten’ aldus Marc Jacobsen.

bron: SolarDaily