Source: Als elke vervuiler nu eens zou betalen : Duurzaamnieuws