Bron: Uitstoot broeikasgassen in 2017 licht afgenomen

Uitstoot broeikasgassen in 2017 licht afgenomen

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. Er werd minder steenkool ingezet voor de elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd was er een iets grotere uitstoot dankzij een groeiende economie. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.
In 2017 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 193 miljard CO2-equivalenten. Dit is 1 procent lager dan in 2016, en 13 procent lager dan in 1990. In de Urgenda klimaatzaak van 24 juni 2015 besliste de rechter dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager dient te zijn dan in 1990. In het Regeerakkoord van 10 oktober 2017 is als doel gesteld dat in 2030 de uitstoot 49 procent lager is dan in 1990. In 2020 mag de broeikasgasuitstoot niet boven de 166 miljard CO2-equivalenten uitkomen. In 2030 ligt die grens bij 113 miljard CO2-equivalenten. De uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart telt hierin niet mee.

Koolstofdioxide (energiebedrijven)Koolstofdioxide (overige sectoren)Overige broeikasgassenDoel UrgendaDoel Regeerakkoord199019952000200520102011201220132014201520162017202020300501001502002502017■ Koolstofdioxide (overige sectoren): 115 mld CO2-equivalentenUitstoot broeikasgassenmld CO2-equivalenten

Minder CO2-uitstoot door steenkoolcentrales

In 2017 stootte Nederland 164 miljard kg van het gas koolstofdioxide (CO2) uit. Dat is 2 miljard kg minder dan een jaar eerder. De CO2-uitstoot van energiebedrijven daalde van 52 miljard kg in 2016 naar 49 miljard kg in 2017. De elektriciteitsproductie steeg 1 procent, met meer inzet van aardgas en minder van steenkool. Door een iets lagere netto-import veranderde het elektriciteitsaanbod overigens niet. De inzet van steenkool door elektriciteitscentrales zorgde in 2017 voor een uitstoot van 24 miljard kg CO2. Dit is 4 miljard kg minder dan in 2016, maar nog steeds 7 miljard kg meer dan in 2011. De piek in 2015 valt samen met het in gebruik nemen van nieuwe steenkoolcentrales en het stapsgewijs sluiten van oude centrales. De vijf overgebleven steenkoolcentrales moeten volgens het Regeerakkoord uiterlijk in 2030 gesloten zijn.

TotaalSteenkoolAardgas en overig199019931996199920022005200820112014201702040602015■ Aardgas en overig: 21,8 mld kgUitstoot koolstofdioxide energiebedrijven naar inzet fossiele brandstofmld kg

Economie groeit, uitstoot daalt

In de periode 1990–2017 is de Nederlandse economie met 73 procent gegroeid terwijl de uitstoot van broeikasgassen licht daalde. Hierin zijn ook de toenemende emissies van de internationale lucht- en zeevaart meegeteld voor zover die uitstoot komt van Nederlandse reders en luchtvaartmaatschappijen. Dat de uitstoot daalt bij een groeiende economie hangt vooral samen met de halvering van de uitstoot van de overige broeikasgassen (methaan, lachgas en F-gassen) door maatregelen binnen industrie en landbouw en bij vuilstortplaatsen. De CO2-uitstoot bleef binnen de perken door voortdurende energiebesparingen, meer hernieuwbare energie en een steeds groter aandeel van de dienstensector. Sinds 1990 nam de emissie-intensiteit van de Nederlandse economie af met 34 procent voor CO2, met 71 procent voor de overige broeikasgassen en met 43 procent voor alle broeikasgassen tezamen.

Totaal broeikasgassenKooldioxideOverige broeikasgassen19901993199619992002200520082011201420170200400600800Emissie-intensiteit Nederlandse economieCO2-equivalenten per 1 000 euro bbp

Verberg tabel

Totaal broeikasgassen Kooldioxide Overige broeikasgassen
1990 598 451 146
1991 604 463 141
1992 597 456 141
1993 595 454 141
1994 591 453 137
1995 567 437 130
1996 572 443 129
1997 538 416 123
1998 517 402 115
1999 472 377 95
2000 451 365 86
2001 442 367 76
2002 437 364 73
2003 436 369 67
2004 431 366 65
2005 416 354 63
2006 391 331 60
2007 379 323 56
2008 374 325 49
2009 381 330 51
2010 393 344 50
2011 366 319 47
2012 366 319 47
2013 364 316 47
2014 350 305 46
2015 354 309 46
2016 349 305 44
2017 338 297 42

Relevante links