De woningmarkt staat stevig onder druk. Er is een tekort aan woonruimte én we moeten met z’n allen veel minder CO2 gaan uitstoten. Tot 2019 zullen er nog duizenden nieuwbouwwoningen op aardgas worden aangesloten, maar vanaf volgend jaar gaan we daar zo snel mogelijk mee stoppen. Dat heeft de Tweede Kamer vorige week besloten. De crisis rond de gaswinning in Groningen maakt duidelijk dat we snel aardgasvrij moeten gaan bouwen en wonen, te beginnen met nieuwbouw. Hoe is de stemming bij de betrokken partijen?

 

De stemming in politiek Den Haag

Als het aan Den Haag ligt zal de gasketel vanaf volgend jaar in rap tempo uit de mode raken. In ieder geval hebben nieuwbouwwoningen vanaf 2019 in principe geen aansluiting voor aardgas meer. Na de hevige aardbeving begin januari in Zeerijp was de politiek er binnen twee weken uit. Afgelopen dinsdag werden in de Tweede Kamer de gewijzigde Elektriciteitswet en Gaswet aangenomen, met een breed gesteund amendement over het laten vervallen van de aansluitplicht op het gasnet bij nieuwbouw. Alleen als het gebruik van gas “om zwaarwegende redenen van algemeen belang noodzakelijk is” mag er nog van deze regel worden afgeweken.

Hoe staat de netbeheerder erin?

Ook andere betrokken partijen, zoals netbeheerder Stedin, geven een duidelijk signaal af. Stedin kwam begin januari met een nieuw initiatief: een zogenaamde “inkeerregeling” voor nieuwbouw projecten die al in de planning staan op basis van aardgas . Stedin geeft gemeenten en projectontwikkelaars de mogelijkheid om – indien technisch mogelijk – bestaande contracten open te breken en alsnog voor een zogenaamde ‘all electric’ energievoorziening te kiezen bij reeds geplande nieuwbouwprojecten, zodat we zo snel mogelijk naar een situatie gaan waar alle nieuwbouw aardgasvrij is.

 

Wat vinden de regio’s en de gemeentes?

Regio’s en gemeentes hebben al aangekondigd dat ze de duurzaamheidslat hoger gaan leggen dan in het regeerakkoord staat. Zo heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vorige week vastgelegd dat alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, opgeleverd zullen worden zonder aardgasaansluiting. Nog zo’n voorbeeld: drie van de vier grootste gemeenten van Zeeland, Middelburg, Vlissingen en Goes zien in hun plannen af van de aanleg van aardgasleidingen.  Er zullen in 2018 nog heel wat regio’s en gemeentes volgen met hun eigen aangescherpte ambities en regels voor energiezuinige nieuwbouw.

 

Wat zeggen de projectontwikkelaars?

Er zijn heel wat projectontwikkelaars te vinden die de gasvrij-ambitie van harte ondersteunen. Zo zegt Onno Dwars (commercieel directeur Ballast Nedam Development) bijvoorbeeld: “Wij willen versnellen door enkel nog gasvrij te ontwikkelen. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet de hele Nederlandse woningvoorraad in 2050 klimaatneutraal zijn. Aangezien de gemiddelde levensduur van een gasnet 40 jaar is, is het bouwen van nieuwbouwwoningen met gasaansluiting gewoon kapitaalvernietiging. De initiatiefwet sterkt ons in het streven om eindelijk van het gas af te komen.”

 

Alleen nog aardgasvrije nieuwbouw dus?

Wat betekenen deze ontwikkelingen nou voor de consument? Dat is een beetje lastig inschatten, want de ontwikkelingen gaan nogal snel momenteel. Maar stel, je bent op zoek naar een nieuwbouwwoning. Dan lijkt het onverstandig om in 2018 zomaar een gasaansluiting in je huis te accepteren, met name als het technisch mogelijk is om ook te kiezen voor zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energie. Kijk daarom ook eens naar de duurzaamheidsambities van je eigen gemeente of de gemeente waar je graag wil gaan wonen. Misschien valt er iets te regelen.

Aan de andere kant is het ook zo dat niet ieder nieuwbouwproject dat in de planning staat zomaar omgetoverd kan worden naar een gasvrij Nul-op-de-Meter huis. En dan is er nog de krapte op de woningmarkt, dus je zult ook een beetje geluk moeten hebben.

Saskia de Jong

is b2b marketeer met een bijzondere belangstelling voor energiezuinig wonen. Op haar site DeJong&Verder blogt ze over contentmarketing en wil ze vooral innovatieve bedrijven in de b2b inspireren die bouwen aan hun merk, identiteit en kennisdeling. Dit blog verscheen eerder op Woontlekker.nl

 

Bron