Bewoners van een appartementencomplex aan de Kardinaal de Jongweg in Eindhoven hebben gezamenlijke meerdere thuisbatterijen en zonnepanelen in gebruik genomen.

Woningcorporatie Woonbedrijf liet het batterijsysteem en zonnepanelen plaatsen door iwell. De zonnepanelen voorzien de algemene ruimtes, zoals de lift, van stroom. De batterij slaat zonne-energie op, zodat de stroom beschikbaar blijft. Dankzij de koppeling van de batterij aan de zonnepanelen blijft 95 procent van alle opgewekte zonnestroom bewaard binnen het pand. Zonder batterij zou dit ongeveer 30 procent zijn. Naast de jaarlijkse besparing van ongeveer 1.300 euro daalt ook de uitstoot van CO2 met 1.300 kilogram.

Het opslagsysteem dat iwell voor Woonbedrijf installeerde is volgens het bedrijf voor zeker 120.000 appartementencomplexen met een lift rendabel. ‘Het speciaal ontwikkelde modulaire batterijsysteem reduceert de piekstroom van de lift dermate dat aan het einde van haar levensduur de batterij netto geld oplevert. Verduurzamen en besparen gaan dus samen’, aldus het bedrijf.

Als de proef in Eindhoven slaagt kijkt Woonbedrijf of deze toepassing ook geschikt is voor de ongeveer 90 andere appartementengebouwen die zij verhuurt. Tegelijkertijd voert iwell bij een zevental woningcorporaties haalbaarheidsstudies uit voor opslag.

Bron