Costa Rica, Nicaragua en andere Centraal-Amerikaanse landen gaan hernieuwbare energie met elkaar uitwisselen. Om dit mogelijk te maken worden momenteel de energienetten in de deelnemende landen aangepast. Dat schrijft IPS. Zo’n 60 procent van de elektriciteit in de regio is opgewekt met behulp van duurzame bronnen als windenergie en waterkracht. Door overschotten met elkaar te delen, moet het gebruik van fossiele brandstoffen verder worden teruggedrongen.