De gemeenteraad heeft donderdag 30 november een motie van D66 aangenomen, waardoor de gemeente Purmerend zich zal aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie, die onlangs in het leven is geroepen, bestaat uit maatschappelijke organisaties uit Nederland en België. Zij pleiten ervoor dat hun regering statiegeld invoert op blikjes en kleine plastic flesjes. Het doel daarvan is de hoeveelheid zwerfafval fors terug te dringen.

D66 diende motie in omdat zwerfafval wereldwijd, en ook in Purmerend, een hardnekkig probleem is. Veel Purmerenders storen zich aan afval op straat. Bovendien komt dit afval via wind en water terecht in de zee, waarna het een ‘plastic soep’ vormt in de oceanen, wat een bedreiging is voor vogels, vissen en andere zeedieren en zo ook voor mensen.

Goed moment
Een goede manier om hier iets tegen te doen, is het uitbreiden van statiegeld, zei raadslid Mark Intres bij het indienen van de motie. De Tweede Kamer spreekt daar in december over. Juist daarom is dit zo’n goed moment om als lokale overheid een signaal af te geven en aan te sluiten bij de alliantie.

Onderzoek van Zwerfinator Dirk Groot
Intres onderbouwde de motie door te wijzen op onderzoek van de Purmerendse ‘Zwerfinator’ Dirk Groot. Uit de bevindingen van Groot blijkt dat – in gewicht gemeten – meer dan de helft van de verpakkingen in het zwerfafval in Purmerend bestaat uit drankverpakkingen. Ook prullenbakken in de openbare ruimte zijn grotendeels gevuld met drankverpakkingen, wat beheerkosten voor de gemeente met zich meebrengt.

Ervaringen in het buitenland
Intres wees er op dat landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor blikjes en plastic flesjes. De ervaringen daar zijn goed: er worden recyclingspercentages tot negentig procent behaald en het aandeel van blikjes en flesjes in het zwerfafval is drastisch teruggedrongen. De blikjes en flesjes die op deze manier worden ingezameld, worden bovendien efficiënt hergebruikt.

Draagvlak voor uitbreiding statiegeld
Onderzoek in opdracht van de staatssecretaris van Milieu laat zien dat driekwart van de Nederlanders positief is over de uitbreiding van statiegeld. Een peiling van NH Nieuws vorige week bevestigde dat beeld. Statiegeld is dus een instrument dat werkt en dat draagvlak heeft onder de bevolking, zei Intres.

Brede steun in de raad
Alle partijen in de gemeenteraad steunden de motie, GroenLinks zelfs al voor de motie werd ingediend. Alleen de VVD en Trots op Purmerend stemden tegen: zij zien niets in de uitbreiding van statiegeld, maar maakten ook niet goed duidelijk hoe zij het hardnekkige probleem van zwerfafval dan wél willen aanpakken.

Krachtig signaal aan Tweede Kamer
Door de motie van D66 aan te nemen en aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, geeft de gemeenteraad aan dat Purmerend voorstander is van de uitbreiding van statiegeld. Meer wordt van de gemeente niet gevraagd. Het is in die zin een symbolische motie, maar wel een belangrijke. Tot 30 november bestond de alliantie voornamelijk uit consumentenorganisaties, milieuverenigingen en vakbonden. Met de aansluiting van gemeenten als Purmerend, maar ook bijvoorbeeld Amsterdam en Haarlemmermeer, maken ook lokale overheden duidelijk dat zij zwerfafval met statiegeld willen terugdringen. Dat is een krachtig signaal aan de Tweede Kamer.