Ieder jaar tijdens de klimaattop publiceren milieuorganisaties de Climate Change Performance Index. Volgens de index van dit jaar blijkt wederom dat landen nog niet voldoende doen om klimaatverandering aan te pakken. En wederom bungelt Nederland in Europa onderaan het lijstje. Tegelijk zijn de koplopers ook juist Europese landen en blijft de EU als geheel in de middenmoot te hangen. 

Namens GroenLinks zijn Bas Eickhout (Europees Parlement) en Suzanne Kröger (Tweede Kamer) aanwezig bij de klimaattop. Zij zien in de cijfers bevestigd dat Nederland nog veel te weinig doet om klimaatverandering aan te pakken. Met name op energiebesparing en duurzame energie scoort Nederland veel lager dan andere Europese landen.

 

Uitstoot in Nederland hoog

Eickhout: “De uitstoot per hoofd van de bevolking is in Nederland enorm hoog, zeker vergeleken met andere Europese landen. Daarnaast is het aandeel duurzame energie in Nederland beschamend laag. Landen als Zweden of Portugal maken echt werk van duurzame energie en dat zie je duidelijk terug in de cijfers.”

Kröger: “Het nieuwe kabinet wil geen doelen vaststellen op energiebesparing of aandeel duurzame energie en daardoor blijven we achterlopen. En de uitstoot wil ze verminderen door het in de grond te stoppen. Maar het nieuwe kabinet heeft wel beloofd zich in te zetten voor 55 procent CO2-reductie in Europa in 2030. Ik hoop dat ze die ambitie meteen waar gaan maken.”

Het nieuwe regeerakkoord is in deze berekeningen niet meegenomen en zal Nederland mogelijk wat plaatsen doen kunnen stijgen omdat ‘diplomatie’ ook wordt meegeteld: “Mocht minister Eric Wiebes van Klimaat erin slagen het Europees doel naar 55 procent minder uitstoot in 2030 te krijgen, dan zal dat zeker een positief effect hebben, maar Nederland zal ook op alle andere punten er een paar tanden bij moeten zetten.”

Kröger stelt vast dat zolang Nederland geen doelen heeft om energie te verduurzamen en te besparen Nederland nooit in de kopgroep zal komen: “De transitie naar duurzame energie is in de doorrekening een belangrijke factor. Het laat zien hoe belangrijk het is om beleid te hebben op niet alleen minder uitstoot in de lucht, maar ook op energiebesparing en verduurzaming.”

Kröger moedigt Wiebes aan werk te maken van het voornemen van de regering om het Europees doel op 55% minder uitstoot in 2030 te krijgen.

“Het is van belang dat Wiebes actief het belang van dit doel onderstreept op de klimaattop. Niet alleen in de onderhandelingen met andere landen, maar dat hij het ook publiek actief uitdraagt. Nederland is al veel te lang een van de achterlopers in Europa.”

Bron