Opgewekt in Purmerend komt in een meer professionele fase – de fase waarin we al begonnen zijn met het geven van energiebesparingscursussen en waar nu na jaren onderhandelen de zonnepanelen op het stadhuis binnen zeer korte tijd – hooguit over een paar weken – gerealiseerd zullen worden. Bij deze fase hoort ook een nieuwe trekker. Martin Havik gaat na een voorzitterschap van bijna 3 jaar zijn energie in andere ambities steken. Wij willen Martin van harte bedanken voor de vele uren en bergen inzet voor onze coƶperatie. Zonder zijn trekkende rol hadden we nu niet zo dicht bij de realisatie van onze eerste doelen gestaan.
Maar we zijn ook heel blij dat we Arie van Stam bereid hebben gevonden om voorzitter van Opgewekt in Purmerend te worden. Wij hebben als bestuur veel vertrouwen in onze nieuwe voorzitter. Daarom heten we Arie van harte welkom.

Namens het bestuur
Wim Wilschut (Vice Voorzitter)