PriceWaterhouseCoopers (PWC) heeft een onderzoek uitgevoerd naar knelpunten en oplossingsrichtingen voor ‘smart charging’, het slim opladen van elektrische voertuigen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht en ElaadNL, in samenwerking met MRA-Elektrisch, de overige G4 gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de Provincie Noord-Brabant. Een van de conclusies is dat slim laden kansen biedt voor het halen van klimaatdoelen. Dit vraagt wel om een wijziging van de huidige regels rond het laden- en ontladen van elektrische auto’s.

Het rapport ‘Smart charging van elektrische voertuigen, institutionele knelpunten en mogelijke oplossingen’ wordt op dinsdag 5 december 2017 aangeboden aan de Tweede kamer.

In het regeerakkoord staat dat Nederland de CO2-uitstoot wil verminderen met 49% in 2030. ‘Smart Charging’ kan helpen deze klimaatdoelen te halen en de energietransitie te versnellen. Overstappen op elektrisch rijden en lokaal opwekken en gebruiken van energie draagt bij aan de CO2-reductie, zeker als voertuigen worden opgeladen met groene stroom.

Hoe meer auto’s overschakelen op elektrisch, hoe groter de vraag naar stroom. Daarvoor moet er voldoende capaciteit in het stroomnetwerk zijn, vooral aan het begin en eind van de dag, als huishoudens veel elektriciteit gebruiken. Slim laden van elektrische auto’s kan helpen deze piekbelasting op te vangen, door vraag en aanbod van duurzame elektriciteit beter op elkaar te laten aansluiten, met behulp van tijdstip, snelheid en methode van laden.

De accu van een elektrische auto kan inmiddels al genoeg energie opslaan om een gemiddeld huishouden ruim een week van stroom te voorzien. Tezamen vormen alle elektrische auto’s die via een oplaadpunt aan het energienet zijn gekoppeld, daarmee een enorme opslagplaats voor duurzaam opgewekte energie. Deze mogelijkheid kan worden ingezet als onderdeel van slim laden.

In het rapport zet adviesbureau PWC op een rij wat een optimaal gebruik van elektrische auto’s op dit moment in de weg staat en welke oplossingsrichtingen er zijn. Daarin komen onder meer knelpunten naar voren die op de korte termijn kunnen worden opgelost.

Bron