Rijkswaterstaat heeft met de aanschaf van 100 nieuwe elektrische personenauto’s een grote stap gezet in het verduurzamen van haar wagenpark.

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft het startschot gegeven voor het vervangen van 100 oude dieselauto’s voor elektrische.

Rijkswaterstaat is het eerste rijksonderdeel dat grootschalig elektrische personenauto’s in gebruik neemt. Met de eerste 100 elektrische auto’s is nu 7 procent van de auto’s van Rijkswaterstaat elektrisch. Werkvoertuigen, zoals de gele pick-uptruck van de weginspecteur, volgen later omdat daar op dit moment nog geen geschikte elektrische variant beschikbaar is. Het is de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat het gehele wagenpark in 2030 volledig elektrisch is. De ingebruikneming van deze elektrische auto’s is onderdeel van een rijksbrede aanbesteding. Rijkswaterstaat is de eerste organisatie die een fors deel van haar wagenpark elektrificeert, maar meerdere rijksonderdelen zijn hier nu mee bezig.

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn en circulair werken. Bij al hun werk aan weg en water willen ze de impact op het klimaat zo klein mogelijk houden. De inzet van elektrische auto’s past in deze ambitie.

Naast de aanschaf van de elektrische personenauto’s worden ook meteen meer laadpalen geplaatst bij diverse Rijkswaterstaatkantoren. Op den duur wil Rijkswaterstaat deze auto’s laden met elektriciteit die Rijkswaterstaat heeft laten opwekken van bijvoorbeeld zonnepanelen op Rijkswaterstaatkantoren of windmolens op eigen grondgebied. Zo wordt een groot deel van het wagenpark energieneutraal. Tot het zover is maakt Rijkswaterstaat gebruik van ingekochte groene stroom uit Nederland en Noordwest-Europa.

Bron