De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat er meer moet gebeuren tegen luchtvervuiling omdat een onderdeel van het vonnis voor meerdere uitleg vatbaar zou zijn.

Het kabinet gaat gewoon door met de versnelling van de plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren.Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer laten weten. Het hoger beroep heeft geen opschortende werking.

Ze wil een nadere uitleg over het verbod om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden.

 

Zwaarwegende bezwaren

“Het kabinet heeft zwaarwegende bezwaren tegen deze afwijking van de wettelijk voorgeschreven beoordelingsmethode. Dit onderdeel van het vonnis is op meerdere manieren uit te leggen. Daarom zijn de consequenties moeilijk te overzien.”

Hierom voelt ze zich genoodzaakt hoger beroep in te stellen tegen dit deel van het vonnis.

De zaak was aangespannen door Milieudefensie en de stichting Adem tegen de Staat. De rechter oordeelde dat de Staat meer moet doen tegen luchtvervuiling.

Het door de Staat opgestelde plan met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, voldeed volgens de rechter niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen.

 

Versnellen

Dijksma liet daarop weten de plannen te versnellen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Ze heeft hierover inmiddels overleg gehad met gemeenten en provincies.

Ook heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een actualisatie gemaakt van de locaties waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.

De knelpunten in de steden, waar te veel stikstofdioxide in de lucht is, is volgens het RIVM gedaald van 99 naar 74 knelpunten. De meeste bevinden zich in Amsterdam en Rotterdam.

In veehouderijgebieden zit te veel fijnstof in de lucht. Hier is het aantal knelpunten gedaald van 34 naar 29, aldus de laatste cijfers van het RIVM.

 

Milieudefensie

Milieudefensie noemt het teleurstellend dat de Staat “toch in hoger beroep gaat. Het lijkt of ze naar mogelijkheden kijken om in de toekomst toch vervuilende maatregelen te kunnen blijven nemen, ook als dat mogelijk tot nieuwe knelpunten leidt.”

Milieudefensie meent dat dit niet strookt met de uitspraak van staatssecretaris Dijksma dat schone lucht van levensbelang is.

“We zijn wel blij dat de staatssecretaris aangeeft zo snel mogelijk aan de slag te gaan om bestaande knelpunten op te lossen. Dat gaan we de komende tijd nauwlettend in de gaten houden.”

Bron