In 2015 wil Opgewekt in Purmerend zich meer gaan richten op energiebesparing; voornamelijk  het geven van voorlichting daarover. Met de woningcoöperatie Wooncompagnie hebben wij in het najaar 2014 al eens een dergelijke energiebesparingscursus georganiseerd voor haar huurders. Wij hopen dat ook andere coöperaties en organisaties zich daarbij gaan aansluiten. De cursus (in een nieuwe opzet)  zal een vervolg krijgen eind 2015. Er wordt op dit moment ook gedacht  aan een of meerdere te houden energiecafe’s waarbij  aan Purmerenders voorlichting gegeven wordt hoe energie te besparen en op welke wijze dat het beste kan.

 

sluipverbruik                                                 tomcartoon_spaarfakkel