Verontrustende feiten over mestvergisting.

Groengas, biogas, syngas, waterstof is de grote belofte voor de toekomst om Nederland er weer warmpjes bij te laten zitten.

Men doet graag voorkomen dat dit duurzame gas in grote hoeveelheden beschikbaar is. Dit is echter niet zo. Dit duurzame gas moet geproduceerd worden en dat kost energie, veel energie. Te veel energie.
Biogas wordt geproduceerd door het vergisten van verschillende soorten biomassa, waaronder ook mest, in een vergister. Biogas kan opgewerkt worden toen groengas. Dit groengas kan in het aardgasnet geïnjecteerd worden.
In Venlo wordt een grote mestvergister gesubsidieerd met maximaal 175 MILJOEN EURO subsidie, uitgekeerd over een periode van 12 jaar. Dat komt neer op 14,5 MILJOEN EURO per jaar. Oftewel omgerekend bijna € 0.60 per m3 geproduceerd ’groengas’. De mestvergister gaat maar liefst 450.000 ton drijfmest en 150.000 ton bermgras en restafval van tuinbouwproducten verwerken. Doel is bij te dragen aan de verwerking van het mestoverschot in de regio. Daarnaast levert bioraffinage andere waardevolle producten op, zoals CO2 dat geleverd kan worden aan het nabijgelegen glastuinbouwgebied Californië.
Nou ja, zult u kunnen denken, het kost wat maar dan heb je ook wat. 450.000 ton waardeloze poep en 150.000 restafval wordt toch maar mooi omgezet in een paar miljoen m3 duurzaam gas. Kostbaar gas dat we hard nodig hebben om energie neutraal te worden. Daar kunnen we toch een hoop energie mee produceren.
Maar nu komt het. Het kost veel meer energie om al deze poep te vergisten dan dat groene gas ooit terug gaat leveren als energie. Dus i.p.v. dat mestvergisting energie oplevert kost het energie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de honderden vrachtwagens die dagelijks af en aan moeten rijden om de mest aan te voeren en het digestaat, dat overblijft na vergisting, weer af te voeren.
Dit feit is naar buiten gebracht door een actie groep die zich verzet tegen de bouw van een grote mestvergister in Groenlo. Lees voor een overzicht het bericht van 20 febuari “werkt ons subidie systeem wel naar behoren?” http://megamestvergistergroenlonee.nl/

Het lijkt er op dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) om een heel ander probleem op te lossen. Namelijk het wegwerken van het mest overschot dat veroorzaakt wordt door grootschalige veeteelt.
Het doel van de installatie was dan ook niet energieopwekking en energieneutraliteit maar bij te dragen aan de verwerking van het mestoverschot in de regio. Energieopwekking en energieneutraliteit zijn slechts een nevenproduct.

De 175 MILJOEN euro subsidie had ook gebruikt kunnen worden als subsidie voor het aardgasvrij maken van Nederland. Een maatregel die als het goed word tuitgevoerd wel bijdraagt aan co2 reductie. Een maatregel die veel huiseigenaren angst en onzekerheid aanjaagt.
Deze regering ondersteunt echt liever op kosten van de belasting betaler de economie. Ook als er om die reden oneigenlijk gebruik gemaakt kan worden van subsidie maatregelen.