Dit is een opiniestuk en vertegenwoordigd zeker niet de mening van alle leden van Opgewekt in Purmerend.

https://www.groot-waterland.nl/2020/07/10/purmerend-gaat-ondanks-alle-negatieve-adviezen-en-besluiten-toch-tweede-biomassacentrale-bouwen/

Wethouder Rotgans begrijp het kennelijk niet.

“Nog niet zo lang geleden werd er lovend gesproken over biomassa als duurzame energiebron.”aldus wethouder Rotgans.
“Maar de afgelopen jaren is biomassa steeds meer onder vuur komen te liggen, vooral omdat er meer CO2 bij vrijkomt dan aanvankelijk gedacht. Eerder deze week adviseerde de SER het kabinet zelfs om bestaande subsidieregelingen voor biomassacentrales daarom af te bouwen en in andere duurzame energiebronnen te investeren.”

Waarschijnlijk is de discussie over biomassa geheel aan wethouder Rotgans voorbij gegaan.
De SER komt niet voor niets met het advies om onmiddellijk en liefst met terugwerkende kracht te stoppen met de subsidie op biomassa. Misschien is het een goed idee  dat wethouder Rotgans zich eens gaat verdiepen waarom de SER tot dit advies komt.

‘Het advies van de SER is echter voor de gemeente Purmerend geen reden om de bouw van een tweede biomassacentrale te staken’, vertelt verantwoordelijk wethouder Rotgans.

“Purmerend breidt uit”, zegt hij, “we gaan ten minste tienduizend woningen erbij bouwen de komende jaren en ook vanuit buurgemeenten is vraag naar warmte. Dus we hebben biowarmtecentrale 2 hard nodig.”

Waarom Purmerend de BWC2 hard nodig heeft verteld de wethouder niet. Er zijn genoeg alternatieven om een woning te verwarmen. Sterker nog het PBL adviseert nieuwbouwwoningen niet op een warmtenet aan te sluiten omdat een nieuwbouwwoning zo weinig energie verbruikt dat de hoge aansluitkosten nooit terug verdient kunnen worden.

Dat de gemeente meer biomassa wil verstoken, heeft ook te maken met de ambitie om in 2035 volledig aardgasvrij te zijn.

Waarom Purmerend al in 2035 aardgasvrij wil zijn is ook niet helemaal duidelijk.
Het is een volledig zinloze ambitie. Zelfs Diederik Samsom adviseert om de tijd te nemen voor de transitie en eerst te investeren in isolatie.

Wethouder Rotgans vind de bouw van BWC2 geen weggegooid geld omdat de centrale dankzij een subsidie van 24 miljoen toch rendabel is.
Hij heeft er kennelijk geen problemen mee om 24 miljoen subsidie geld te besteden aan een oplossing die het klimaatprobleem alleen maar verergerd in plaats van verbeterd. Is dat geen geld van ons allemaal?
In het hele verhaal van Rotgans komt het klimaat probleem dat we met z’n allen proberen op te lossen zelfs niet een keer ter sprake.
Neemt de gemeente Purmerend het klimaatprobleem wel serieus?

Wethouder Rotgans gaat er ook van uit dat er vooruitzicht is dat er op termijn andere energiebronnen beschikbaar zullen zijn. Op dit moment heeft hij echter nog geen idee welke bronnen dat zullen zijn. Vanwege de bodemgesteldheid onder Purmerend zal geothermie in de toekomst geen rol van betekenis kunnen spelen. Ook het potentieel van andere warmtebronnen in de omgeving is marginaal.

Dromen over warmtebronnen die in de toekomst misschien op miraculeuze wijze beschikbaar zullen komen is geen beleid, maar een blinde gok. Op z’n best kan je het ‘wishfull thinking’ noemen.

De verwachting is dat de centrales nog zeker tot 2035 op hout zullen draaien. 
Voor 2050 zal het hele warmtenet CO2 neutraal moeten zijn. Een detail dat wel geheel aan de aandacht van de gemeente Purmerend lijkt te zijn ontsnapt.

Hoe de toekomst voor Stadsverwarming er na 2035 uitziet is nog ongewis. Welke warmtebronnen de biomassa gaan vervangen is niet bekend, over de kosten en wie dat gaat betalen zullen we het in dit stadium helemaal maar niet hebben.