Bon : Noord Hollands Dagblad

Waarom pakt u Schiphol aan?

NIJMEGENAchteroverleunen is er niet bij. Na de overwinning in het stikstofdossier richt Johan Vollenbroek zijn pijlen nu op Schiphol en energiecentrales, die onder het mom van ’klimaatneutrale biomassa’ buitenlandse bossen opstoken. Waar stopt de kruistocht van de milieuridder?

„Hoeveel emissies van stikstofoxiden veroorzaakt Schiphol denkt u? Drieënhalf miljoen kilogram per jaar. Dat is bijna net zoveel als alle raffinaderijen in Pernis bij elkaar.”

U ontdekte dat Schiphol geen vergunning heeft voor de Natuurbeschermingswet.

„Het argument van Schiphol is: we bestaan al 100 jaar. Dat is geen geldige reden. Alles tot de peildatum van de Natuurbeschermingswet is vrij. Voor alle groei daarna moet de impact op omgeving en natuur wel getoetst worden. Zonder die vergunning is alle groei boven de 400.000 vluchten illegaal. Schiphol moet terug naar dat aantal. Ik denk dat we juridisch een sterke zaak hebben.”

Bent u niet bang voor irritatie onder burgers?

„Waarom? De groei zit ’m vooral in de H-pier met zijn goedkope vluchten. Vluchten voor een paar euro. Dat is toch niet serieus te nemen als je iets wilt tegen klimaatverandering? Of is op en neer naar Alicante voor een tientje een mensenrecht? Het is niet ons doel om Schiphol de nek om te draaien. Maar we stellen wel de vraag: wat is reëel? De huidige vliegtaks is een lachertje. Waarom maken we daar niet minimaal honderd euro van en kijken hoe ver je dan binnen de vergunde grenzen blijft?”

Misschien hechten Nederlanders aan goedkoop vliegen.

„Wij zijn juist overstelpt door e-mails van burgers die blij zijn dat we Schiphol voor de rechter slepen. ’Fantastisch dat jullie dit doen.’ Omwonenden hebben al tientallen jaren het idee dat Schiphol opereert alsof ze buiten de wet staat.”

Toch is er onbegrip. Door de stikstofuitspraak moeten mensen nóg langer wachten op hun nieuwe huis.

„Ja, maar dat is onzin. Bij woningbouw komt amper stikstofuitstoot vrij. Het gaat ons om de stikstofuitstoot van de veehouderij, het verkeer en de industrie. De woningbouw is echt heel snel op te lossen.”

Dus de veestapel halveren?

„Dat was een zeer eenzijdige insteek van D66. Je kunt het niet maken alleen naar de landbouw te kijken en Schiphol intussen te laten doorgroeien. Maar inderdaad, de intensieve veehouderij zal waarschijnlijk terug moeten tot de helft of een derde.”

Hoe houdt u het vol zo verbeten te blijven strijden?

„Verbeten? Het is geen verbetenheid hoor. Er zit geen negatieve energie achter. Ik ben juist heel positief. Mijn drijfveer is dat ik iets goeds wil betekenen voor de natuur. Wat voor land dragen we over aan onze kinderen? Een land met asfalt, gras en brandnetels, waar alleen vliegtuigen landen en mega-stallen staan? Of een land waar nog iets overblijft van de unieke biodiversiteit?”

Wat is uw belangrijkste doelwit?

„De biomassacentrales. Dat is echt ecologische waanzin. Ik begrijp niet dat GroenLinks de subsidie voor houtsnippers voor stroomopwekking blijft steunen. Kijk, de branden in de Amazone zijn verschrikkelijk. Maar Amerikaanse, Baltische en Canadese bossen verbranden in onze energiecentrales. Het is een ramp voor de biodiversiteit, versterkt de klimaatcrisis en het zorgt ook nog voor stikstofuitstoot. Nijmegen en Zutphen hebben we al gestopt. Er lopen nog meer procedures, onder meer tegen de Amercentrale, die volledig op houtstook over wil gaan.”