Focus op energiebesparing

Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Het energieverbruik is zo hoog, dat alle nieuwe windmolens en zonnepanelen nog tekort schieten om het energieverbruik voldoende groen te maken, zeggen energiekenners in een rondgang door Trouw. Daarvoor zijn wel scherpe regels en wetten nodig.

Veel mensen kopen liever zonnepanelen dan isolatieschuim voor tussen de muren. “Zonnepanelen hebben nu eenmaal een hogere wow-factor”

Energiebesparing is al jarenlang een ondergeschoven kindje bij overheid, bedrijven en burgers. Opmerkelijk, zegt energie-expert Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving, omdat het de meest aantrekkelijke optie is om ‘groener’ te worden. “Energiebesparing verdient zichzelf terug, terwijl zonnepanelen en windmolens nog wel subsidie nodig hebben.”

Het afgelopen jaar is in Nederland weliswaar meer groene energie opgewekt, maar omdat we meer energie zijn gaan gebruiken, is het percentage duurzame energie nauwelijks toegenomen.

Teleurstellend en zorgelijk

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde gisteren dat het aandeel duurzame energie in een jaar tijd met slechts slechts één procentpunt steeg, tot 5,9 procent. Het totale energieverbruik steeg vier procent. “Teleurstellende getallen”, stelt Boot. En zorgelijk. “Want ga maar na. Over drie jaar, in 2020, moet het aandeel duurzame energie 14 procent zijn, zo is in Brussel afgesproken. En in het landelijke Energieakkoord is 16 procent duurzame energie vastgelegd voor 2023.” Als energieverbruik blijft stijgen, kan het wel eens heel lastig worden om dat te halen, zegt Boot. Volgens hem moet energiebesparing sterk op de agenda komen te staan, ook bij een nieuw kabinet. Daarvoor zijn nieuwe wetten en regels nodig. Een ‘dwingender instrumentarium’ noemt Boot dat.

“Energiebesparing is een hoofdpijndossier van de overheid, al jaren”, zegt ook directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de belangrijkste branchevereniging van groene energiebedrijven. Veel mensen kopen liever zonnepanelen dan isolatieschuim voor tussen de muren. “Zonnepanelen hebben nu eenmaal een hogere wow-factor”, verklaart Van der Gaag. Energiebesparing is noodzakelijk, om het aandeel ‘groene’ energie op te krikken, zegt ook hij. Zeker als het energieverbruik zo stijgt, is het ‘dweilen met de kraan open’.

Ook Van der Gaag oppert dwingende maatregelen. Hij suggereert dat voor het energieafname van bedrijven maxima gaan gelden. En de eisen voor energielabels voor huizen moeten omhoog, vindt hij. Bij de uitvoering van het energieakkoord uit 2013 schoot energiebesparing al een paar keer tekort. Demissionair minister Henk Kamp van economische zaken dreigde toen met harde wettelijke eisen en boetes voor de industrie, de grootste energieslurper. Maar zover kwam het niet. In plaats daarvan zijn extra afspraken gemaakt met bedrijven. Voor zuinigere huishoudens zijn ook extra beloften gedaan, vorige week nog.

Bron: Trouw