Open dag

Koning Willem Alexander opende op vrijdagmiddag 13 maart de BiowarmteCentrale de Purmer. Hij liet zich uitgebreid informeren door de directeur Gijs de Man en had achteraf nog een gesprek met een aantal Purmerender afnemers/klanten van de Stadsverwarming.  Het was 42 jaar geleden dat Purmerend voor het laatst werd vereerd met een officieel koninklijk bezoek. Op zaterdag 14 maart hield de BiowarmteCentrale de Purmer een open dag voor het publiek. Het evenement werd érg goed bezocht en iedereen kreeg uitgebreid kans een kijkje te nemen in de “warmte” keuken. De centrale regelkamer kreeg veel aandacht en de houtsnipperbunker was voor menigeen een openbaring waar het ging om de grootte.

Groene warmte

Stadsverwarming Purmerend (SVP) produceert de warmte met behulp van de BioWarmteCentrale (44 MWth) en twee hulpwarmtecentrales. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa (houtsnippers) spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. (In Nederland wordt jaarlijks 600.000 ton snoeihout “geproduceerd”) Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

 

stadsverwarming cartoon