Dat gaat voor de verandering eens niet om een deel van door fossiele brandstoffen aangedreven auto’s, maar gewoon alles wat er rondrijdt. Geen halfhartige maatregelen in deze milieuzone.

De befaamde Engelse stad Oxford laat zich van zijn groenste kant zien met de aankondiging van deze maatregel. Er wordt toch zeker voor gezorgd dat het autoverkeer in het centrum fors wordt ingeperkt. Dat wordt gedaan door auto’s de toegang tot het centrum te ontzeggen. Dat is niet iets van vandaag op morgen, maar gaat evengoed erg snel.

Per 2020 mogen alle auto’s, taxi’s en bussen op benzine of diesel niet meer op de zes hoofdstraten komen. Tussen 2025 en 2030 wordt het gebied geleidelijk uitgebreid en wordt het gehele centrum verboden terrein. Vanaf 2035 is ook vrachtverkeer niet meer welkom. Volgens experts zal de het stikstofoxidegehalte met 74 % afnemen. Volgens John Tanner, hoofd milieuzaken bij de Oxford City Council, is deze maatregel hard nodig.

Niettemin gaat dit tot de nodige kosten leiden bij bus- en taxidiensten. Zij zien zich genoodzaakt om het wagenpark eerder dan verwacht af te schrijven en nieuwe voertuigen met uitstootvrije aandrijflijnen aan te schaffen. Forse maatregelen, waarbij de eerste de beste milieuzone in het niet valt.

Bron