Doorzichtige zonnecellen die op ramen kunnen worden toegepast vormen een enorme bron van ongebruikte energie en kunnen zoveel energie opwekken als grotere zonne-installaties op het dak.

De onderzoekers zeggen dat wijdverspreid gebruik van zulke zonnecellen, samen met zonnepanelen bijdraagt aan de vraag naar elektriciteit en het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch kan doen afnemen.

“Transparante zonnecellen vertegenwoordigen de toekomst voor nieuwe zonnesystemen. We hebben hun potentieel bestudeert en laten zien dat bij het oogsten van alleen onzichtbaar licht, deze apparaten een gelijksoortige elektriciteitsopwekkingspotentieel kunnen bieden als een zonnepanelen terwijl het extra mogelijkheden biedt om de efficiëntie van gebouwen, auto’s en mobiele elektronica te verbeteren.”

Nieuwe generatie

Richard Lunt en zijn collega’s van MSU ontwikkelden een transparante luminescerende zonneconcentrator die bij het plaatsen op een raam zonne-energie creëert zonder het zicht te verstoren. Het dunne, kunststofachtige materiaal kan worden gebruikt op gebouwen, auto ramen, mobiele telefoons of andere apparaten met een helder oppervlak.

Het systeem gebruikt organische moleculen die door Lunt en zijn team zijn ontwikkeld om onzichtbare golflengten van zonlicht te absorberen. De onderzoekers kunnen deze materialen afstemmen om alleen de ultraviolette en de bijna infrarood golflengten op te pikken en deze energie om te zetten in elektriciteit.

Een nieuwe weg

De transitie weg van fossiele brandstoffen vereisen zulke innovatieve en kosteneffectieve hernieuwbare energietechnologieën. Slechts ongeveer 1,5 procent van de vraag naar elektriciteit in de wereldwijd wordt nu geleverd door zonnepanelen.

Maar in termen van het totale elektriciteitspotentieel merken de onderzoekers op dat er miljoenen vierkante meters glasoppervlak zijn. En met zo veel glas om te bedekken, hebben transparante zonnecellen het potentieel om aan 40 procent van de vraag naar energie te voldoen.

“De inzet van beide technologieën (dit systeem en bestaande sytstemen) zou ons voor nagenoeg voor 100 procent aan onze vraag kunnen voldoen als we ook energieopslag verbeteren.”
Alhoewel het rendement slechts 5% is kan men door veel oppervlaktes (lees: ramen) te voorzien veel elektriciteit opwekken.

Traditionele zonne-technologie is al meer dan vijftig jaar onderzocht, maar we hebben pas vijf jaar aan deze transparante zonnecellen gewerkt. Uiteindelijk biedt deze technologie een veelbelovende route naar goedkope, wijdverbreide zonne-energie op kleine en grote oppervlakken die eerder ontoegankelijk waren. “

Bron