Een cryptische titel die om uitleg schreeuwt. Het gaat om accupakketten voor de Smart Electric Drive, die alvast energie leveren aan het stroomnet.

Dat is nog voordat deze accuakketten in de elektrische Smarts worden ingebouwd, zodat ze zo snel mogelijk nuttig kunnen worden gebruikt. We hebben het over een totaal van 3.240 accumodules die zijn gereserveerd voor de Electric Drive-modellen van Smart, 1.800 daarvan worden gebruikt in deze energieopslag. Dat alles gebeurt in de Duitse Hannover, om meer precies te zijn op het enercity-terrein in het stadsdeel Herrenhausen. Het doel is om schommelingen in het stroomnet, als gevolg van de grilligheid van zonne-energie en windenergie zoveel mogelijk te voorkomen.

Het project is opgezet door Meredes-Benz Energy GmbH en Stadtwerke Hannover. Netwerkbeheerder Tennet beschikt over zogenaamde primary control power. Een andere zegswijze voor het feit dat Mercedes de controle deels uit handen geeft, om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Dat is nodig, want momenteel kan er al 5 MW worden geleverd, wanneer het systeem in gereed is in 2018, is dat 17,4 MWh.

Accumotive is verantwoordelijk voor de productie van de accu’s, dat bedrijf maakt evenals Smart en Mercedes deel uit van het Daimler-concern. Het is niet bekend of de beschikbare capaciteit van de opslag er erg op achteruit gaat, als de productie van elektrische Smart een grote vlucht neemt. Gemakshalve gaan we er ook maar vanuit dat de accupakketten niet degraderen als ze dienst doen als opslag.

Foto: een Smart in de enercity-energiepslag

Bron