Goede voorbereiding, accommodatie (school ’t Prisma) en de ontvangst met koffie/thee met koek waren goed.

Door het herhalen van informatie van de vorige bewonersbijeenkomst, de doelstelling van de avond en het vernoemen van de niet commerciële partners werd er duidelijkheid gecreëerd.
Joke behandelde een aantal vragen (zie foto) en Mario Hegger gaf een reactie op de gevolgen van de ingebrachte amendementen.

Jasper Verplanke, nam de presentatie voor zijn rekening. Dit deed hij kalm en enthousiast zodat de presentatie duidelijk en vertrouwd overkwam. De opkomst was overweldigend.
Door de vele bezoekers was de tekst op het tv scherm achter in de zaal moeilijk te lezen maar door de goede mondelinge toelichting bij de presentatie was dit niet hinderlijk. De inwoners leken redelijk ontspannen en er werden goede open vragen gesteld. De antwoorden hierop waren naar tevredenheid zodat er geen discussies ontstonden en werden er geen irritaties waargenomen. De vrijheid van keuze voor de bewoners binnen Aardgasvrij Purmerend werd hiermee geborgd.

Na de presentatie konden de inwoners in een aantal vooraf ingerichte zaaltjes aan diverse specialisten hun vragen stellen. Opgewekt in Purmerend was in een zaaltje als partner vertegenwoordigd door drie personen en hadden mee voor de voorlichting:

een inductieplaat met kookpan
een infrarood camera om radiatoren te kunnen inregelen
een infrarood verwarmingsplaat
een (test) koffer met oude lampen en moderne zuinige ledlampen
detailtekening met doorsnede van een woning met LT verwarming en zonnepanelen
informatie over de OIP Energy Party en onze zonnepaneelprojecten

Over al de bovenstaande onderwerpen was veel belangstelling, er werden veel vragen gesteld.
Diverse mensen hebben toegezegd zich in te schrijven voor OIP projecten. Daarnaast waren er veel vragen over wat er vergoedt wordt achter de meter, over All-Electric en over de stadsverwarming. Wij probeerden deze mensen volgens afspraak door te sturen naar de andere expertise partijen maar naar later bleek dat deze mensen al informatie hadden gekregen.
De conclusie waarom men toch bij OIP kwam kan zijn dat men vertrouwen/bevestiging probeerde te krijgen over wat men al te horen had gekregen. Op alle vragen, soms aangevuld en soms nagevraagd, kon een antwoord worden gegeven zodat een correspondentie achteraf niet noodzakelijk is.
Het was druk in de kamer bij OIP, wij denken zeker aan meer dan 30 personen voorlichting en antwoorden te hebben gegeven. Toen we om 21:45 moesten stoppen hadden we alle drie een droge
mond van het praten.
Doordat de rust en de goede sfeer, die OIP heeft ervaren, de hele avond stand hield denken wij dat de bewoners (al snel) zullen openstaan voor een (persoonlijke) vervolg afspraak.
Ook deze tweede bewonersavond heeft wat ons betreft een goede basis gelegd voor het verder uitbouwen van de voorbereidende pilot Aardgasvrij Purmerend.