ABN AMRO presenteert op Prinsjesdag haar visie over de circulaire toekomst van Nederland. Zij belicht daarbij de kansen en uitdagingen op wat nodig is om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Nederland heeft als exportland veel troeven in handen om wereldwijd een voortrekkersrol te vervullen door haar kennis en kunde over circulariteit naar het buitenland te exporteren.

 

Efficiënte inzet en hergebruik grondstoffen schept voorwaarden circulaire economie

De circulaire economie staat zowel bij de overheid als het bedrijfsleven hoog op de agenda. Zo heeft de overheid de ambitie dat in Nederland in 2050 zo goed als geen primaire grondstoffen meer worden gebruikt. Nederland is koploper op het gebied van afvalrecycling: ruim 80 procent van het afval wordt gerecycled. Ook wordt in Nederland volop geëxperimenteerd met nieuwe verdienmodellen, zoals circulaire inputs. Bedrijven gebruiken of ontwikkelen hierbij grondstoffen die hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar of herbruikbaar zijn. Dalende productiekosten van energie uit hernieuwbare bronnen maken het terugwinnen van circulaire inputs steeds beter betaalbaar. Een ander kansrijk verdienmodel betreft product-dienstsystemen. De leverancier blijft tijdens de gebruiksfase eigenaar van het product en de gebruiker betaalt een vergoeding, bijvoorbeeld in de vorm van een abonnement, voor prestatie of gebruik. Daarnaast zijn er verdienmodellen gericht op levensduurverlenging, waarbij de waarde van producten behouden blijft door reparatie of hergebruik en ook via deelplatforms wordt het hergebruik van goederen gestimuleerd.

 

Circulaire economie draagt bij aan economische groei

De circulaire economie is goed voor nieuwe banen, verbetert het Nederlandse imago in het buitenland, heeft voordelen voor de volksgezondheid en maakt ons minder afhankelijk van grondstoffenimport. Veel seinen staan op groen om van circulariteit een nieuw Nederlands succesverhaal te maken. ABN AMRO benadrukt dat ketenverantwoordelijkheid een cruciale stap is om de circulaire economie te realiseren. Zo is extra informatie nodig over voorraden om deze in de productieketen te kunnen tracken en tracen. Hetzelfde geldt voor informatie over de gebruiksketen, de slijtage en de toestand van producten of diensten. Het realiseren van een gezonde mix van grotere ondernemingen en startups die onderling kennis, middelen en creativiteit uitwisselen, is hiervoor een voorwaarde. In zo’n netwerk kunnen bedrijven gebruikmaken van elkaars materialen en lokale kringlopen sluiten. Hiervoor is wel een goede infrastructuur nodig.

 

Nederland kan wereldwijd voortrekkersrol vervullen

ABN AMRO wil de overgang naar een circulaire economie stimuleren. “Dit doen we niet alleen door onze dienstverlening aan te passen op circulaire verdienmodellen en risico’s die hierbij komen kijken, maar ook door bedrijven aan elkaar te verbinden. Zo kunnen we een rol als regiepartner vervullen en zorgen dat Nederlandse bedrijven de kansen van de circulaire economie benutten”, vertelt Hein Schotsman, Senior Econoom van ABN AMRO. “Nederland is op internationaal niveau een pionier op het gebied van circulariteit.

Als exportland kan Nederland haar kracht benutten om circulaire oplossingen over de grens te verkopen en onze kenniseconomie te presenteren als innovatieve circulaire koploper. Onze kracht is dat we betrouwbaar, efficiënt en innovatief zijn. Ons land beschikt over kennisinstellingen die gespecialiseerd zijn in logistiek, landbouw en de chemie. Dit biedt een uitstekende uitvalbasis om onze innovaties in het buitenland aan de man te brengen. Nederland kan zo wereldwijd een voortrekkersrol vervullen door kennis en kunde naar het buitenland te exporteren. Hiermee is de circulaire economie goed voor nieuwe banen, het verbetert ons imago in het buitenland en maakt ons minder afhankelijk van grondstoffenimport.”

Download hier het rapport “De cirkel is rond, de circulaire toekomst van Nederland”.

bron